Arbejds­tager­rettig­heder for Stoffer Retail Solutions

Stoffer Retail Solutions Aps har vedtaget og implementeret nedenstående politikerklæring:

Børnearbejde:

Stoffer Retail Solutions ApS ansætter ikke arbejdstagere under 15 år.

Ingen personer under 18 år er ansat i farligt og tungt arbejde undtagen med henblik på uddannelse inden for godkendte nationale love og regler.

Stoffer Retail Solutions ApS accepterer ikke de værste former for børnearbejde.

Forskelsbehandling i arbejde- og ansættelsesforhold:

Fremmer lige muligheder for og behandling af medarbejdere, uafhængigt af deres hudfarve, race, nationalitet, etnicitet, politisk tilhørsforhold, social baggrund, handicap, seksuel orientering, civilstand, religiøs overbevisning køn eller alder.

Tolererer ikke nogen form for uacceptabel behandling af enkeltpersoner, såsom psykisk mishandling, sexchikane eller diskriminering.

Foreningsfrihed og retten til kollektive forhandlinger:

Respektere hver enkeltpersons personlige værdighed, privatliv og rettigheder.

Når retslig muligt, anerkende retten til fri sammenslutning og kollektiv forhandling. Hverken foretrække eller diskriminere medlemmer af medarbejderorganisationer eller fagforeninger.

Stoffer Retail Solutions ApS respekterer arbejdstagernes ret til at deltage i lovlige aktiviteter i form af at danne, tilslutte sig eller bistå en arbejdstagerorganisation eller afholde sig fra dette og forskelsbehandler eller straffer ikke arbejdstagerne for at gøre denne ret gældende.

Tvunget og pligtmæssigt arbejde:

Beskæftigelsesforhold er frivilligt og baseret på gensidigt samtykke.